Đội thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện

Đội thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện
Số hiệu:VILAS 1033
Tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng DHP
Tỉnh/TP: Đà Nẵng,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
© 2016 by BoA. All right reserved