Danh sách phòng thí nghiệm

Danh sách phòng thí nghiệm

Tình trạng: Hủy bỏ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
820 Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng 06/08/2021 Hủy bỏ
177 Phòng kỹ thuật sản xuất – KCS Công ty cổ phần khoáng sản và xi măng Cần Thơ 13/06/2020 08/2019 Hủy bỏ
542 Phòng thử nghiệm hóa dầu Trường Cao đẳng nghề Dầu khí 09/03/2018 03/2019 Hủy bỏ
696 Phòng Thử nghiệm môi trường Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay 17/12/2019 12/2019 Hủy bỏ
277 Trung tâm Chất lương nước và Môi trường Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam 21/09/2019 12/2019 Hủy bỏ
944 Phòng gia công, phân tích mẫu Trung tâm Quan trắc và Điều tra Môi trường phóng xạ 10/08/2019 07/2019 Hủy bỏ
924 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương 12/05/2019 12/2019 Hủy bỏ
916 Phòng thí nghiệm Hóa Nông Lúa Vàng Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng 14/04/2019 11/2019 Hủy bỏ
641 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Điện – Điện tử Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý Bay 05/04/2019 09/2019 Hủy bỏ
417 Phòng kiểm nghiệm SouthVina Công ty TNHH công nghiệp thuỷ sản miền Nam 03/12/2019 09/2019 Hủy bỏ
085 Phòng thử nghiệm Vật liệu xây dựng – Điện Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ 12/02/2019 08/2019 Hủy bỏ
899 Phòng Thí nghiệm Đo lường Công ty TNHH Đo lường Kỹ thuật điện Bảo Vy 05/02/2019 07/2019 Hủy bỏ
887 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ DKD Việt Nam Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ DKD Việt Nam 07/01/2019 02/2019 Hủy bỏ
505 Phòng Thí nghiệm Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu 06/01/2019 04/2019 Hủy bỏ
964 Khoa xét nghiệm – chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre 02/11/2019 Hủy bỏ
953 Viện Năng suất Chất lượng Deming Viện Năng suất Chất lượng Deming 03/10/2019 Hủy bỏ
638 Khoa xét nghiệm-chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ 26/03/2019 09/2019 Hủy bỏ
822 Phòng Xét nghiệm Vi sinh Viện Công nghiệp Thực phẩm 06/06/2021 10/2019 Hủy bỏ
651 Phòng thí nghiệm – Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng 06/05/2019 11/2019 Hủy bỏ
460 Phòng thí nghiệm chất lượng môi trường Viện nước và công nghệ môi trường 25/01/2020 09/2019 Hủy bỏ
650 Trung tâm Phân tích và Công nghệ Môi trường Viện Nghiên cứu Da Giầy – Bộ Công thương 26/04/2019 Hủy bỏ
670 Phòng thí nghiệm Thủy văn Đồng vị Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân 19/09/2019 12/2019 Hủy bỏ
687 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn môi trường REC Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn môi trường REC 03/12/2019 Hủy bỏ
976 Phòng Phân tích - Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm Viện Công nghệ xạ hiếm 19/12/2019 Hủy bỏ
969 Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường Công ty CP Quan trắc và Xử lý Môi trường Thái Dương 21/11/2019 08/2019 Hủy bỏ
637 Phòng thí nghiệm và Huấn luyện phân tích môi trường Trung tâm nghiên cứu đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc. Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 26/03/2019 02/2019 Hủy bỏ
652 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh 10/05/2019 12/2019 Hủy bỏ
910 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế 26/07/2019 Hủy bỏ
937 Phòng Công nghệ Quan trắc Môi trường. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường. 29/06/2019 12/2019 Hủy bỏ
957 Khoa Côn trùng và Động vật y học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương 04/10/2019 12/2019 Hủy bỏ
612 Phòng Quan trắc – thử nghiệm Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị 07/01/2019 Hủy bỏ
914 Phòng Quản lý chất lượng Hợp tác xã cao su Nhật Hưng 14/04/2019 07/2019 Hủy bỏ
223 Phòng thí nghiệm kiểm định VILAS 223 Trung tâm tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng – Công ty cổ phần 482 05/05/2018 03/2019 Hủy bỏ
895 Phòng thí nghiệm thử nghiệm hiệu chuẩn Trung tâm đo lường chất lượng Viettel 26/01/2019 07/2019 Hủy bỏ
906 Khoa xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk 16/03/2019 09/2019 Hủy bỏ
541 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường Quảng Nam Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Quảng Nam 09/03/2018 02/2019 Hủy bỏ
892 Phòng dịch vụ Sửa chữa và Hiệu chuẩn Công ty TNHH Rohde & Schwarz Việt Nam 19/01/2019 06/2019 Hủy bỏ
Tình trạng: Đình chỉ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
737 Phòng thử nghiệm Công ty Phát triển thủy điện Sê San Công ty Phát triển Thủy điện Sê San 03/08/2020 Đình chỉ
© 2016 by BoA. All right reserved