Danh sách phòng y tế

Danh sách phòng y tế

Số VILAS MED Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
024 Khoa HIV/AIDS Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 20/12/2021 Đình chỉ
016 Khoa miễn dịch và sinh học phân tử Viện vệ sinh dịch tễ trung ương 30/03/2019 Hủy bỏ
027 Khoa Virút Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương 21/03/2019 Hủy bỏ
029 Khoa Vi khuẩn Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương 27/03/2020 Hủy bỏ
049 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Bộ Y tế 23/06/2019 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved